Author: admin

פינוי דירות במסגרת תמ"א 38: האם דיירים מחוייבים במס עבור דמי השכירות שמקבלים מהיזם בתקופת הבנייה? תמ"א 38 שהינה תכנית מתאר ארצית מס' 38, נולדה לפני למעלה מעשור, מתוך צורך הכרחי בחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה. במרוצת השנים, ובכדי לעודד עסקאות תמ"א 38, הממשלה העניקה ליזמים...

ערבות חוק מכר, ערבות שכירות, ערבות חברת אם, ערבות רישום, ערבות מיסים וערבות בדק- המאמר שלהלן יתאר אילו בטוחות/ערובות נדרשות בפרוייקט תמ"א כך שהדיירים יוכלו להבטיח את זכויותיהם במסגרת הסכם התמ"א. ...